Làm việc tại MICZONE

Trải qua 5 năm xây dựng và trưởng thành, Miczone group đã xây dựng được một môi trường làm việc chuyên nghiệp với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên trẻ trung, năng động. Chúng tôi luôn duy trì tinh thần thân thiện và cởi mở, luôn tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy tính sáng tạo, khơi dậy tiềm năng để tạo ra sự khác biệt.

Chúng tôi quan niệm, mỗi thành viên đều là một mắt xích quan trọng trong công việc của cả tập thể. Ở Miczone, mọi thành viên đều được công nhận và luôn được tôn trọng, cho dù ở bất cứ vị trí nào, làm công việc nào trong quá trình xây dựng và phát triển Miczone. Mọi thành quả, mỗi sự chia sẻ, đóng góp của các cá nhân, các bộ phận đều được công nhận, tôn vinh và có phần thưởng xứng đáng.

Môi trường làm việc

Phát triển cá nhân – thành quả tập thể

  • Phát triển cá nhân: tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy tính sáng tạo, khơi dậy tiềm năng để tạo sự khác biệt.

  • Thành quả tập thể: mọi thành quả, đóng góp, chia sẻ của cá nhân, bộ phận đều được tôn trọng, ghi nhận, tôn vinh và có phần thưởng xứng đáng. Cá nhân có ý thức trong việc phát triển công việc vì lợi ích chung của tập thể.


Chúng tôi, những con người Miczone luôn tự hào rằng Miczone là môi trường sáng tạo đúng nghĩa. Mỗi thành viên Miczone đều có thể sáng tạo, dù làm việc ở bộ phận nào. Lãnh đạo Miczone group khuyến khích mọi người thỏa sức đề xuất ý kiến, suy nghĩ đổi mới, sáng tạo, áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm vào thực tế. Hơn thế nữa, các thành viên được rèn luyện khả năng dám làm, dám chịu trách nhiệm, thể hiện bản lĩnh với những công việc đầy thách thức, với nhiều cơ hội thăng tiến.


Ở Miczone, mỗi thành viên đều được tạo điều kiện để tối ưu năng lực và phát huy tốt nhất thế mạnh của cá nhân, với mục đích nâng cao sức mạnh của tập thể. Mọi người đều có quyền đề xuất thay đổi vị trí công việc khi cảm thấy vị trí công việc hiện tại không phù hợp với sở trường cá nhân, hoặc bản thân chưa thấy hứng thú nên chưa nảy sinh nhiều ý tưởng, sáng kiến cải tiến công việc.


Trở thành người Miczone tức là bạn có nhiều cơ hội để phát triển con đường sự nghiệp của bản thân, đã gắn sự nghiệp của bạn với sự phát triển của tập thể và được sống trong một tập thể đoàn kết.


“Sức mạnh của group được tạo thành từ sự kết nối vững chắc của các thành viên và phát huy tốt khả năng tiềm ẩn trong từ thành viên. Người MICZONE có chung một chí hướng và khát khao chinh phục chính mình, để hoàn thành những việc bất khả thi.”


Phạm Tấn Đạt – người sáng lập Miczone