Đăng ký tham gia Giải vô địch bi lắc toàn Miczone

Họ và tên VĐV 1: *

Bộ phận VĐV 1: *

Họ và tên VĐV 2: *

Bộ phận trực thuộc VĐV 2: *

Giải đấu bạn tham gia là: *

Tên đội của bạn (nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức) *

Ngày tham gia giải đấu? (có thể chọn cả hai nhé!) *