Đánh giá cuối năm 2017 (Cá nhân)

Họ và tên *

Chức vụ *

Phòng ban *


Trình bày chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm công việc chính của bạn trong thời gian bạn gắn bó với công ty năm 2017 vừa qua *


1. Mức độ hoàn thành công việc *

2. Bạn đánh giá mức độ hợp tác, tạo mối quan hệ của mình ở mức nào? *

Diễn giải một số kết quả cụ thể để tăng tính thuyết phục bạn nhé! *


1. Mức độ tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh chung *

2. Mức độ tuân thủ giờ giấc làm việc, tác phong *

3. Mức độ sẵn lòng làm thêm công việc theo sự phân công của quản lý hoặc ban lãnh đạo *

4. Trách nhiệm chức vụ (dành cho cấp quản lý)

Diễn giải một số kết quả, dẫn chứng cụ thể để tăng tính thuyết phục bạn nhé! *


1. Thế mạnh của bạn là gì? *

2. Các thế mạnh của bạn được phát huy như thế nào trong công việc? *

3. Bạn đánh giá kỹ năng chuyên môn của mình hiện tại ở mức độ nào? *

4. Bạn vận dụng kỹ năng chuyên môn vào công việc như thế nào? *

5. Bạn tiếp thu những hướng dẫn, ý tưởng từ nhóm trưởng, quản lý vào công việc ra sao? *

6. Khả năng lập kế hoạch công việc và kiểm soát công việc được giao *

7. Bạn vận dụng tính sáng tạo trong công việc như thế nào? *

Diễn giải một số kết quả cụ thể để tăng tính thuyết phục bạn nhé! *


1. Mức độ sẵn lòng hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện công việc *

2. Tần suất tham gia đóng góp, lắng nghe và tiếp thu ý kiến để đạt được mục đích công việc chung *

3. Mức độ tham gia hỗ trợ nhóm thực hiện công việc *

4. Mỗi bộ phận đều quan trọng, gánh vác những mảng công việc đặc thù riêng. Trong quá trình làm việc, theo bạn những thuận lợi cần được phát huy, và những khó khăn cần quan tâm là gì? *

5. Với những thuận lợi, khó khăn kể trên, hãy đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả công việc của cá nhân, bộ phận *

Diễn giải một số kết quả cụ thể để tăng tính thuyết phục bạn nhé! *


1. Định hướng phát triển của bạn tại Miczone Group *

2. Hiện tại bạn có gặp những khó khăn gì? (cuộc sống, gia đình, công việc, …) *

3. Thành tích, đóng góp cụ thể cho sự phát triển của công ty trong 2017 *

4. Ý kiến của bạn để xây dựng Miczone Group tốt hơn trong năm tới? *

5. Ví dụ: Các việc bạn chưa hài lòng về công ty *