Bài Thu Hoạch tham gia training Odoo 13

Sau khi tham gia buổi training về ERP, Anh/Chị cảm thấy phần mềm ứng dụng được gì trong công việc & giúp tăng hiệu quả công việc như thế nào? *

Anh/Chị nhận xét Odoo mới so với Odoo cũ tốt hơn như thế nào? *

Cảm nghĩ của Anh/Chị sau khi học chương trình training này? *

Anh/Chị có đóng góp ý kiến nào cho những buổi training nội bộ tiếp theo không? *