Bình chọn áo đồng phục Miczone (Phục vụ cho các sự kiện đặc biệt)

Bạn sẽ chọn mẫu nào trở thành áo đồng phục Miczone?