Cập nhật thông tin thành viên mới - Miczone

Tại công ty *

Bộ phận/Phòng ban *

Vị trí ứng tuyển *


Họ và tên *

Giới tính *

Ngày sinh *

Nơi sinh (Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố) *

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân *

Ngày cấp *

Nơi cấp *

Tình trạng hôn nhân *

Số con (Nếu có)

Quốc tịch *

Dân tộc *

Tôn giáo *

Nơi đăng ký hộ khẩu (số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố) *

Nơi ở hiện nay (số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố) *

Điện thoại di động *

Địa chỉ Email *

Phương tiện di chuyển *

Biển số xe (Vd: 59X1 - 123.45) *

Hiệu xe - Tên xe (Vd: Honda - Wave; Toyota - Innova) *

Màu xe *

Số sổ Bảo hiểm xã hội (Nếu có)

Thông tin tài khoản ngân hàng (Họ tên chủ TK - Số tài khoản - Ngân hàng - Chi nhánh) *

Thông tin người thân 1 (Họ tên - Số điện thoại - Địa chỉ liên hệ) *

Thông tin người thân 2 (Họ tên - Số điện thoại - Địa chỉ liên lạc) *


Tên trường 1 *

Niên khóa *

Chuyên ngành *

Bằng cấp *

Tên trường 2

Niên khóa

Chuyên ngành

Bằng cấp

Tên trường 3

Niên khóa

Chuyên ngành

Bằng cấp

Bằng cấp/Chứng chỉ khác


1. Kỹ năng vi tính: Liệt kê tên các ứng dụng, chứng chỉ & bằng cấp đạt được

2. Kỹ năng ngoại ngữ: Liệt kê các chứng chỉ, bằng cấp đạt được

3. Kỹ năng, năng khiếu đặc biệt khác


Công ty đã làm

Chức danh/Vị trí

Thời gian làm việc (từ tháng...năm đến tháng...năm...)

Công việc cụ thể

Thông tin người tham khảo (Họ tên, chức vụ, số điện thoại, email)


Công ty đã làm

Chức danh/Vị trí

Thời gian làm việc (từ tháng...năm... đến tháng... năm...)

Công việc cụ thể

Thông tin người tham khảo (Họ tên, chức vụ, số điện thoại, email)


Công ty đã làm

Chức danh/Vị trí

Thời gian làm việc (từ tháng...năm... đến tháng...năm...)

Công việc cụ thể

Thông tin người tham khảo (Họ tên, chức vụ, số điện thoại, email)