Khảo sát hình thức ăn cơm trưa

Khu vực lấy cơm *

Hình thức ăn

Khẩu phần ăn


Chất lượng gạo

Góp ý của bạn:

Chất lượng đồ ăn

Góp ý của bạn:

Chất lượng canh

Góp ý của bạn:

Lượng đồ ăn, rau & canh

Góp ý của bạn:

Góp ý về hình thức ăn cơm hiện tại

Những góp ý của bạn để cải thiện bữa cơm tại công ty:

Ăn bên ngoài (Địa điểm do công ty chỉ định)