Lựa chọn của thành viên MICZONE trong mùa dịch Corona